Przedszkole Muzyczne Do-Re-Mi Słupsk

Punkt Opieki Dziennej

Punkt Opieki Dziennej Do-Re-Mi to placówka mieszcząca się w Słupsku przy ulicy Garncarskiej 6. Powstała jako forma opieki nad najmłodszymi dziećmi, wynikająca z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. W Punkcie Opieki Dziennej opiekę nad maluchami sprawują Dzienni Opiekunowie.

Dzienny Opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat. Dziecko może pozostawać pod opieką opiekuna do 10 godzin dziennie, dzięki czemu rodzice mają czas na to, aby spokojnie dowieźć dziecko do Opiekuna przed pracą i odebrać je od Opiekuna po pracy. Opieka w kameralnych grupach, w warunkach zbliżonych do warunków domowych sprawowana jest przez profesjonalną kadrę.

W naszych punktach realizowany jest autorski program edukacyjno-rozwojowy „Zabawa i Poznawanie Świata”, który opiera się na kreatywnych i zróżnicowanych formach zabaw, a jego korzenie wyrastają z Teorii Zabaw Fundamentalnych. W naszych punktach zabawa stanowi bazę dla harmonijnego, wielostronnego rozwoju dziecka i pomaga im budować poczucie kompetencji, sprawstwa i szczęścia. Główny nacisk kładziemy na rozwój inteligencji wielorakich i poznawanie otaczającego świata za pomocą wszystkich zmysłów.

Naszymi priorytetami są

Czym się różnimy od żłobka?

Charakterystyczna kameralność naszych Punktów Malucha Do-Re-Mi pozwala na dostosowanie przebiegu dnia do indywidualnego rytmu dziecka. Plan dnia każdego z nich wygląda zatem inaczej.

Dostosowujemy się do godzin drzemki i pór jedzenia, tak aby zapewnić dziecku maksymalny komfort i działanie według jego potrzeb. Jednak aby można było opisać rodzicom, jak wygląda dzień w DO-RE-MI, stworzyliśmy ramowy plan dnia.

Godziny otwarcia

6.30 - 16.30 – Garncarska 6

Metody opieki nad dziećmi

Zajęcia w naszym klubie malucha prowadzimy z wykorzystaniem:

Ramowy Plan Dnia

Godziny Zajęcia
6:30 - 8:30 zbiórka dzieci
8:45 - 9:00 gimnastyka, higiena
9:00 - 9:30 śniadanie
9:30 - 10:00 swobodna zabawa
10:00 - 11:00
  • zajęcia ruchowe,
  • zabawy przy muzyce,
  • plastyka: praca zbiorowa i indywidualna
11:00 - 11:45 zabawy grupowe
11:45 - 12:00 higiena
12:00 - 12:30 obiad
12:30 - 14:30 odpoczynek
14:30 - 15:00 swobodna zabawa
15:00 - 15:15 podwieczorek
15:15 - 16:00 „Poczytaj mi ciociu” - kącik czytelnika; czytamy i oglądamy książeczki
16:00 - 16:30 zabawy relaksacyjne, odbiór dzieci

Nasza kadra

Kadra jest bardzo ważnym elementem naszej działalności. Długo szukaliśmy zaufanych i odpowiedzialnych pracowników. Dobrze dobrany personel, to gwarancja prawidłowego wychowania dzieci, ale również owocnej współpracy z Rodzicami.

Podstawą takiego działania jest również zachowana ciągłość, która jest możliwa przy posiadaniu stałej kadry.

Każdy Opiekun posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami ustawy.

Opłaty

© Przedszkole Muzyczne DoReMi. Wykonanie: strony internetowe słupsk