Przedszkole Muzyczne Do-Re-Mi Słupsk

Oferta

Pakiet 5 godzin nieodpłatnych - zajęcia realizowane w ramach podstawy programowej

Pakiet całodzienny - zajęcia realizowane w ramach czesnego

Poza zajęciami obowiązkowymi prowadzonymi w grupach, dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych, polegających na łączeniu nauki z zabawą. Dzięki temu są one przede wszystkim szansą na rozwój zainteresowań i talentów, które drzemią w każdym dziecku. Pozwalają na wzmacnianie wiary malca we własne możliwości oraz pomagają rozwijać elastyczność i kreatywność.

Rytmika –  zajęcia muzyczno-ruchowe, prowadzone przy akompaniamencie pianina przez osobę z wykształceniem muzyczno-pedagogicznym. Zajęcia mają na celu rozwój kulturalny dzieci poprzez ruch, śpiew oraz własną inwencję twórczą. Dzieci na rytmice uczą się piosenek (związanych na przykład z aktualną porą roku lub cyklicznymi świętami), grają na instrumentach muzycznych (instrumentarium C. Orffa), uczą się prostych układów tanecznych oraz poznają podstawowe elementy muzyki. Zajęcia pomagają rozpoznać u dziecka talent muzyczny, który należy dalej rozwijać.

Kreatywny angielski z muzyką. Główny cel programu to wprowadzenie nowego słownictwa z wykorzystaniem materiału muzycznego. Priorytetem jest zaangażowanie wyobraźni i uzdolnień artystycznych uczniów do poznawania i zapamiętywania nowego materiału, oraz likwidacja barier komunikacyjnych .

Kreatywny angielski z plastyką - wzbogacając proces nauczania o zagadnienia plastyczne zapewniamy klimat swobody i artyzmu, odchodzimy od schematu utartych zajęć opartych na wprowadzaniu i utrwalaniu słówek i struktur gramatycznych. Nie każdy uczeń ma zdolności językowe i nauka języka obcego może być dla niego stresująca. Prace plastyczne będą więc formą wykazania się i odreagowania.

Taniec – jest jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji, sposobem na dobrą zabawę i odprężeniem. Umożliwia ponadto regenerację sił fizycznych, psychicznych i ruchowych. Wspólnym celem zabaw przy muzyce jest rozwijanie w dzieciach poczucia kolektywizmu oraz zwiększenie poczucia odpowiedzialności, a dzięki pracy zespołowej rozwijają się indywidualne zdolności każdego dziecka.

Zajęcia teatralne – podczas nich dzieci uczą się pokazywania ciałem i mimiką uczuć, stanów, emocji. Poznają różne rodzaje teatru i dowiadują się, na czym polega gra aktorska i jakie są formy teatralne.

Zajęcia plastyczne – podczas nich dzieci poznają różne techniki plastyczne, poznają różne rodzaje sztuki, rozwijają wyobraźnię i kreatywność.

Zajęcia kulinarne – na zajęciach dzieci mają okazję przygotowywać różne nieskomplikowane potrawy – sałatki, kanapki, ciasteczka. Przy okazji próbują chętniej nowych potraw.

LEGO education - pomagają dzieciom w budowaniu poczucia własnej wartości. Pozwalają na żywiołową ekspresję,  eksperymentowanie oraz realizację własnych pomysłów. Za pomocą postaci i klocków odgrywają różne sytuacje z jakimi mogą się spotkać w codziennym życiu. Dzieci intuicyjnie poznają kształty, kolory i cyfry. Wykorzystując matematyczne zestawy LEGO EDUCATION, dzieci w łatwy sposób przyswajają abstrakcyjne pojęcia takie jak dodawanie, odejmowanie, sortowanie i wiele innych. I to wszystko w trakcie zabawy!

Gimnastyka rozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej - zapewnia harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawę sprawności ruchowej dzieci. Zajęcia pomagają zapobiegać powstawaniu najczęściej spotykanych wad postawy, takich jak: okrągłe plecy, koślawe kolana, płaskostopie i boczne skrzywienie kręgosłupa. W czasie ćwiczeń wykorzystywane są różne przyrządy i przybory, np. piłki, laski, woreczki, szarfy.

Zajęcia logopedyczne – regularnie prowadzone usprawniają narządy artykulacyjne i poprawiają mowę dziecka.

Zajęcia wyrównawcze - prowadzone są według programu autorskiego. Mają na celu wspomaganie rozwoju czynności intelektualnych oraz kształtowanie umiejętności sprzyjających osiąganiu gotowości szkolnej.

Mały odkrywca - Ta forma zajęć aktywizuje i pobudza myślenie dzieci. Przedszkolaki same wyciągają wnioski na podstawie obserwacji, rozwijają się poznawczo dzięki zdobywaniu wiadomości znacznie wykraczających tematyką poza program przedszkolny. Z zaangażowaniem chłoną wiedzę z zakresu fizyki, chemii, przyrody.

Metody pracy stosowane przez nauczycieli w naszym przedszkolu

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam na wybór najlepszych metod pracy z dziećmi, dzięki którym w naszych absolwentach rozwijamy kreatywność, pomysłowość i otwartość.

Ponadto organizujemy

Dbając o dobre samopoczucie dzieci i atmosferę w placówce, uczestniczymy w różnorodnych akcjach oraz sami organizujemy lokalne przedsięwzięcia, takie jak:

© Przedszkole Muzyczne DoReMi. Wykonanie: strony internetowe słupsk